Vad är en auktoriserad translator?

Auktoriserad translator är en skyddad yrkestitel. Det är Kammarkollegiet som auktoriserar translatorer. En auktoriserad translator har lagstadgad tystnadsplikt och utför kvalificerade översättningar inom olika områden. Uppdragsgivare kan vara såväl myndigheter, företag som privatpersoner. Anlita alltid en auktoriserad translator därför att auktorisation borgar för kvalitet och rättssäkerhet.

Läs mer
4 februari 2016

SPRÅKRÅDSDAGEN

Språkrådet ordnar varje år en inspirerande heldagskonferens om språken i Sverige. Språkrådsdagen 201…
Läs mer
19 november 2015

FÖRSTUDIE INFÖR UPPHANDLING

Kammarkollegiets förstudie inför en ny upphandling av översättningstjänster är slutförd.…
Läs mer
1 november 2015

UTREDNING OM TRANSLATORER

Prof. Birgitta Englund Dimitrova har på uppdrag av Kammarkollegiet arbetat med en utredning om trans…
Läs mer