Henrik Trost 496

Rysk-Svensk Kommunikation AB

Auktoriserad translator, auktoriserad tolk

Address:

Västerlånggatan 64
111 29 Stockholm

Authorised from

  • Ryska
  • Ukrainska
  • Vitryska
  • Speciality

  • Betyg/Intyg
  • Ekonomi/Finans/Årsredovisningar
  • Juridik/Avtal/EU