Clare James 478

Språkverksta'n Clare James AB (Sverige); thewordshop.com Ltd (England & Wales)

Aukt. translator, BSc (Econ), Dipl RSA, lärare (engelska), språkkonsult, skribent och redaktör

Adress:

Flat 9 Earls Court, 9 Gervis Road, East Cliff
BH1 3ED Bournemouth, Dorset

Auktoriserad till

  • Engelska
  • Specialitet

  • Adoption