Henrik Trost 496

Rysk-Svensk Kommunikation AB

Auktoriserad translator, auktoriserad tolk

Adress:

Västerlånggatan 64
111 29 Stockholm

Auktoriserad från

  • Ryska
  • Ukrainska
  • Vitryska
  • Specialitet

  • Betyg/Intyg
  • Ekonomi/Finans/Årsredovisningar
  • Juridik/Avtal/EU