Orhan Güler 577

Översättnings- och redovisningsservice

Företagsekonom, lärare

Adress:Auktoriserad till

  • Turkiska
  • Specialitet

  • Adoption
  • Betyg/Intyg
  • Ekonomi/Finans/Årsredovisningar
  • Juridik/Avtal/EU
  • Medicin