Esad Zukanovic 733

Aukt. Rättstolk

Adress:

Norra Tvärgatan 17
252 68 Helsingborg

Auktoriserad till

 • Bosniska
 • Kroatiska
 • Serbiska
 • Auktoriserad från

 • Kroatiska
 • Serbiska
 • Specialitet

 • Avtal/kontrakt
 • EU/EES/(EU)
 • Juridik
 • Samhälle