Esad Zukanovic 733

Aukt. Rättstolk

Adress:

Norra Tvärgatan 17
252 68 Helsingborg

Auktoriserad till

  • Bosniska
  • Kroatiska
  • Serbiska
  • Auktoriserad från

  • Kroatiska
  • Serbiska
  • Specialitet

  • Betyg/Intyg
  • Ekonomi/Finans/Årsredovisningar
  • Juridik/Avtal/EU