Arja Mäntykangas 789

AM Språk och Research AB

Hum.kand. (Åbo universitet), Fil.mag (Göteborgs universitet), Auktoriserad rätts- och sjukvårdstolk mellan finska och svenska, PhD i Management

Adress:

Lindormsgatan 27
506 44 Borås

Kontakt:

info@amtolk.se
Mobil: 070 237 30 19

Webbplats: www.amtranslator.se

Auktoriserad från

  • Finska
  • Specialitet

  • Betyg/Intyg
  • Juridik/Avtal/EU
  • Medicin